Grote kuis

Deze groenstrook deelde de tuin in twee delen. De groenstrook werd volledig verhakseld, gefreesd en opnieuw ingezaaid. Alleen de dikkere stammen werden afgevoerd, al het ander groenafval werd in de grond gefreesd.

Voor:
2-minjpg

Tijdens het stronkenfrezen:
3-minjpg

4-minjpg

De eerste maaibeurt na het inzaaien, klaar voor nieuwe hoogstammige bomen!
6-minjpg