Drastisch insnoeien

Deze populieren waren buiten proportie met het perceel en begonnen te rotten ter hoogte van de top van de hoofdstam. Door ze te knotten op een hoogte van 3 meter kunnen deze bomen weer schieten op een solide stam. Op die manier vermijden we vallende takken en kunnen deze bomen nog enige tijd meegaan!

De bomen bevonden zich in een vakantiepark met beperkte toegangsbreedte. Voor Bomen Bert was dit geen probleem door zijn klimmaterialen en aangepast gereedschap. Het gehakseld materiaal vormde een nette bodembedekker!

1jpg

centerparcsjpg

3jpg